Werkwijze

  • Stijlmeester visuele communicatie

 Realistisch en betrokken

Creatief, betrokken, gedreven en altijd bereid om een stap harder te lopen, dat is Stijlmeester.
We beperken ons niet tot on- of offline media of slechts een adviserende of uitvoerende rol.

Als slagvaardig bureau kunnen we opdrachten van begin tot eind ontwerpen en uitwerken. We worden hierbij ondersteund door een vertrouwd en vakkundig netwerk van specialisten, waardoor we projecten snel en doeltreffend kunnen realiseren.

Opdrachten worden bij ons altijd gefaseerd en gestructureerd uitgevoerd. Vanuit een gedegen debriefing, waarin de opdracht wordt afgestemd qua doelstelling, randvoorwaarden en opdrachtbeschrijving, wordt een plan van aanpak opgesteld met bijbehorende planning en offerte. Deze kan al naar gelang de opdracht beperkt of uitgebreid zijn, maar eindigt altijd in een evaluatie van de opdracht en de samenwerking.

We staan bekend als slagvaardig, verrassend en effectief.

U KIEST VOOR
OFFLINE EN ONLINE

Sterk als duo

120 minuten
inspiratie delen?

Het kost u niks

© Copyright - Stijlmeester