Hoe ziet de maritieme wereld er in 2050 uit?

De maritieme sector heeft zich de afgelopen jaren gebogen over de vraag: Hoe zal de maritieme wereld er in 2050 uitzien? Om die vraag te beantwoorden zijn vier verschillende toekomstscenario’s uitgewerkt. Dat de toekomst van ons allen op het water ligt, is klip en klaar. In een tijd van zeespiegelstijging en overbevolking geeft de zee ruimte en mogelijkheden. Denk hierbij aan drijvend wonen, voedsel verbouwen op en in het water en energie opwekken en opslaan.

Veilig achter
onze dijken?

Ondanks onze locatie en geschiedenis heeft Nederland zich mogelijk veel meer van de zee gedistantieerd dan we willen toegeven. We leven veilig achter onze moderne dijken. Het magazine laat de interessante toekomstscenario’s zien en laat professionals en beleidsmakers aan het woord. Alles goed en aantrekkelijk vormgegeven.

Niet groen
maar blauw

Om kansen te benutten, moeten we leren de zee beter te begrijpen, te gebruiken en te beschermen; economie en ecologie combineren is niet groen, maar blauw!
Met dit magazine heeft NMT vooruit willen kijken en niet terug, omdat dit de sector beter van dienst is.